Compra-Venda Material

Aquesta pàgina te com a finalitat facilitar la compra-venda de material de 2a mà entre els socis. És un tauler d’anuncis on l’únic objectiu es deixar constància del material que es vol vendre.

fletxaGris Oberta única i exclusivament a socis del Club de Golf Can Bosch Sant Feliu
fletxaGris Ni el club ni la propietat intervindran en tot aquest procés. Contactaran directament comprador venedor.
fletxaGris No es publicaran dades personals com telèfons, e-mails, etc… .Es facilitarà només el material a vendre i el nom del venedor. El contacte posterior s’haurà de realitzar personalment.
fletxaGris Per publicar un anunci s’haurà d’enviar un e-mail amb les dades abans esmentades a l’adreça:material@golfcanbosch-santfeliu.com .